Kontakt

STOWARZYSZENIE ROZWIJAMY TALENTY

Adres siedziby:
05-074 Halinów
Długa Kościelna
ul. Słoneczna 13

Adres do korespondencji:
05-074 Halinów
Długa Kościelna
ul. Kochanowskiego 44

tel. nr 505 456 133 ; 516 894 241

Email organizacji:  info@rozwijamytalenty.org

NR KRS: 0000294659
NR NIP: 8222247857
NR REGON: 141251081
Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Halinowie
nr konta : 98 8019 0000 2001 0201 1297 0001

Szanowni Darczyńcy!!!

Możesz wesprzeć nasze Stowarzyszenie, wpłacając dowolną kwotę na konto, tytułem „darowizna na cele statutowe”. Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwotę wpłaconej darowizny Stowarzyszenie przeznaczy na podstawową działalność statutową.

Kwota darowizny(dokonanej przelewem) może być odliczona od podstawy opodatkowania (dla osób fizycznych nie może być to więcej niż 6% uzyskanego dochodu, a dla osób prawnych odliczenie nie może przekroczyć 10% dochodu).

Z góry dziękujemy!!!

Joomla Templates by Joomla51.com