Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty jest organizacją pozarządową, która powstała w 2007 r. z inicjatywy mieszkańców Długiej Kościelnej. Celem jest propagowanie sportu, kultury oraz  rekreacji na terenie gminy.
Impulsem do powstania organizacji była impreza otwarcia obiektu sportowego w Długiej Kościelnej. Przy współpracy z Urzędem Miejskim, Domem Kultury, Gminnym Centrum Informacji w Halinowie, Starostwem Powiatowym w Mińsku Maz. oraz firmami z terenu gminy Halinów i Sulejówka zorganizowaliśmy wiele wydarzeń o charakterze kulturalno-sportowym, które zintegrowały mieszkańców.
Iinicjatywa powstawania obiektu sportowego, przy udziale środków gminnych zrodziła się w 2004r.
W 2007r pojawiła się możliwość pozyskania znacznych środków na rozbudowę infrastruktury sportowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzięki pozyskanym przez gminę funduszom wykonano przebudowę płyty boiskowej, montując w murawie system zraszaczy. Zakupiono również sprzęt sportowy m.in. dwa komplety bramek czy kosiarkę spalinową .
W kadencji 2006-2010 wykonano równolegle drugie boisko ze sztuczną nawierzchnią, ogrodzono część terenu, ustawiono piłkochwyt od ul. Wesołej  oraz przeniesiono plac zabaw na obszar obiektu. 
Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty (SRT) po otrzymaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w grudniu 2007r uzyskało status prawny i zaczęło swoją działalność  organizując wiele turniejów i imprez sportowych.

W 2008r zorganizowano:
• Powiatowy turniej piłki nożnej na sztucznym boisku w Długiej Kościelnej – marzec
•  Konkurs plastyczny w przedszkolu w Halinowie dotyczący  tematyki sportowej- styczeń 
• Gminne turnieje piłki nożnej dla dzieci i dorosłych z okazji święta miasta i gminy Halinów- maj
• Wakacyjne turnieje sportowe( koszykówka, piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny) dla osób z powiatu mińskiego na obiekcie w Długiej Kościelnej 
• Relacje meczy ME w piłce nożnej na boisku w Długiej Kościelnej
• Powiatowe mistrzostwa w piłce nożnej zespołów amatorskich na obiekcie w Długiej Kościelnej- wrzesień
• Bieg i rajd rowerowy z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada- Długa Kościelna
• Powiatowy mikołajkowy turniej piłki nożnej halowej dla dzieci – Brzeziny
• Amatorski turniej powiatowy w piłce nożnej dla seniorów – Sulejówek

2009r:
• Turniej Footsalowy dla seniorów w Cisiu- styczeń 
• Powiatowy turniej piłki nożnej halowej dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na hali sportowej w Halinowie- marzec
•Tturnieje sportowe z okazji majowego święta gminnego- obiekt w Długiej Kościelnej 
• Powiatowe turnieje wakacyjne w koszykówce, siatkówce plażowej, piłce nożnej oraz w tenisie ziemnym na obiekcie w Długiej Kościelnej 
• współudział z Zespołem Szkół w Halinowie przy organizacji projektu „Sportowa Wyspa” na hali sportowej we wrześniu
• Powiatowy  mikołajkowy turniej piłki nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych 
W lutym 2009r zainicjowało zajęcia w ramach szkółki piłkarskiej dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jest to nieodpłatna działalność na rzecz rozwoju piłki nożnej dla gminy Halinów z wykorzystaniem hali sportowej w Halinowie oraz obiektu sportowego w Długiej Kościelnej. 
W sierpniu zorganizowany został obóz sportowy nad Pilicą w m. Biała Góra dla dzieci z naszej gminy. Wzięło w nim udział ok. 20 osób. Dzieci uczyły się samodzielności, dyscypliny i odpowiedzialności.

Dotacje jakie udało się zrealizować w 2009 roku:

• Dotacja 16-06
• Dotacja 10-03
• Dotacja 2 10-03
• Dotacja 3 10-03

2010r: 
• Od stycznia prowadzone są zajęcia w ramach szkółki piłkarskiej na hali sportowej w Halinowie oraz na obiekcie w Długiej Kościelnej. Urząd Miejski w Halinowie przyznał dotację w wysokości 5 tysięcy złotych na opłatę instruktora 
• W czerwcu SRT pozyskało sprzęt sportowy z Ministerstwa Sportu do prowadzenia zajęć dydaktycznych m.in. dwa komplety bramek , tyczki, drabinki, płotki i inne. 
• Pozyskano książki z wydawnictw przeznaczając je na nagrody dla uczniów z ZS w Halinowie
• Wakacyjny turniej piłki nożnej na boisku wykonanym w ramach programu „Orlik” w Sulejówku dla szkół podstawowych 
• Z okazji nowego roku szkolnego zorganizowało turniej na tym samym obiekcie zgodnie z przyznaną dotacją z UM w Sulejówku w wysokości 3 tysięcy złotych. 
• Od sierpnia współpracujemy z klubem Legia Warszawa, wynikiem czego dzieci uczęszczające na nasze zajęcia jeżdżą bezpłatnie na mecze Legii na nowym stadionie. 
SRT pozyskało ze Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim dotacje na łączną sumę 18 tysięcy złotych z przeznaczeniem na nagrody i sędziowanie
Niekwestionowany wkład w wymienione sukcesy i  inicjatywy miały nasze życzliwe firmy i przedsiębiorstwa z terenu gminy Halinów i Sulejówka. Nie sposób wyrazić im wdzięczność za wsparcie nie tylko finansowe, ale i w postaci udostępnianego sprzętu, druku plakatów, artykułów spożywczych, napojów, akcesoriów sportowych itp.
Przede wszystkim dziękujemy:
• piekarnia Megma –Halinów
• Bank Spółdzielczy w Halinowie
• warsztat samochodowy Sławomira Pazia-Józefin
• warsztat samochodowy Mieczysława Smoczyńskiego- Józefin 
• warsztat samochodowy Ryszarda i Grzegorza Matuszewskiego- Budziska
• producent kebabów MBM – Kazimierów
• drukarnia Taurus- Kazimierów
• piekarnia Marii Krupy z Długiej Kościelnej
• wykonawca obiektów sportowych KORTBUD Okuniew
•„Wagraf” Budziska – nieodpłatne koszenie boiska traktorkiem
• firma transportowa Sebo z Okuniewa
• GS S.Ch. Halinów
• producent kanapek „Ślimak”
• sklepy spożywcze p. Bakiera, Lorent, Dranickich, „Emilka”
• skład materiałów budowlanych Stalbud II w Sulejówku
• skład materiałów budowlanych EuroBud w Sulejówku 
• Inter Trade - Sulejówek
• restauracja „Dębianka”- Dębe Wielkie 
Należą się wielkie podziękowania i wyrazy uznania za chęć wsparcia i uczestnictwa w wymienionych działaniach. 
Od wymienionych podmiotów otrzymaliśmy łącznie 20 tysięcy złotych .
SRT prowadziło współpracę z Domem Kultury w Halinowie przy organizowaniu niektórych przedsięwzięć oraz bezpłatnie użyczało obiekt sportowy w Długiej Kościelnej, za co dziękujemy. 
Zachęcam do zapoznania się z naszą stroną internetową (www.rozwijamytalenty.org) i zapraszamy do współpracy w zakresie upowszechniania kultury, sportu i turystyki oraz promocji miasta i gminy Halinów.

Szanowni Darczyńcy!!!

 „Możesz wesprzeć nasze Stowarzyszenie, wpłacając dowolną kwotę na konto, tytułem „darowizna na cele statutowe”. Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwotę wpłaconej darowizny Stowarzyszenie przeznaczy na podstawową działalność statutową.

Kwota darowizny(dokonanej przelewem) może być odliczona od podstawy opodatkowania (dla osób fizycznych nie może być to więcej niż 6% uzyskanego dochodu, a dla osób prawnych odliczenie nie może przekroczyć 10% dochodu)."

Z góry dziękujemy!!!

Joomla Templates by Joomla51.com